Urodziny Anioła Ślązaka – naukowa jesień będzie należeć do niego

W 400. rocznicę urodzin Johannesa Schefflera (znanego jako Angelus Silesius lub Anioł Ślązak) Uniwersytet Wrocławski i Ossolineum zorganizują wspólnie dwie konferencje naukowe o wybitnym barokowym poecie, lekarzu i filantropie.

15 maja 2024 roku dr Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i prof. Artur Błażejewski, prorektor ds. badań naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego podpisali umowę o współpracy przy organizacji wydarzeń naukowych w ramach obchodów Roku Anioła Ślązaka we Wrocławiu.

Uchwałą Rady Miejskiej Wrocławia patronem roku 2024 został Anioł Ślązak (właściwie Johannes Scheffler), wybitny poeta, myśliciel, a także lekarz i filantrop. Scheffler jest postacią, która od stuleci inspiruje artystów i intelektualistów. Urodzony w 1624 roku we Wrocławiu, studiował na kilku europejskich uniwersytetach, by po latach wrócić do rodzinnego miasta. Ostatnie lata życia spędził w klasztorze Szpitalników z Czerwoną Gwiazdą, gdzie dziś mieści się gmach główny Ossolineum.

„Anioł Ślązak to postać niezwykle ważna dla kultury Śląska i kultury europejskiej, Uniwersytet Wrocławski i Ossolineum to ważne instytucje dla kultury Śląska, kraju i Europy” – mówił prof. Artur Błażejewski. „Będziemy się promować wzajemnie, ale też promować kulturę Śląska na tle europejskim, jest do tego doskonała okazja, nie pierwsza i nie ostatnia okazja do wspólnej pracy” – dodał prorektor UWr.

Uniwersytet Wrocławski i Ossolineum zorganizują wspólnie dwie konferencje naukowe. W październiku – międzynarodową konferencję Recepcja Angelusa Silesiusa w europejskich literaturach narodowych od XVII wieku do współczesności na Wydziale Filologicznym UWr (10-11 października 2024 roku) i w grudniu – współorganizowaną przez Wydział Nauk Społecznych i Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych międzynarodową konferencję Angelus Silesius: Philosophy, Mysticism and Art” (10-11 grudnia 2024 roku).

„Bardzo się cieszę, że otwieramy kolejne pole współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim – tym razem na niwie ściśle naukowej” – mówił dr Łukasz Kamiński. „Anioł Ślązak – Johannes Scheffler, nasz wielki poprzednik, także dosłownie w tym miejscu, to osoba, która jest bohaterem wielu istotnych badań naukowych prowadzonych także we Wrocławiu. Mam nadzieję, że tradycją się stanie, że co roku będziemy organizować wspólnie kilka ważnych konferencji” – dodał.

Konferencjom towarzyszyć będzie szereg wydarzeń edukacyjnych, wystawienniczych i popularyzatorskich. Wspólne działania będą częścią szerokiego programu obchodów Roku Anioła Ślązaka we Wrocławiu, koordynowanego przez Ossolineum dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wrocław. Dr Katarzyna Uczkiewicz, pełnomocniczka Prezydenta Wrocławia ds. obchodów Roku Anioła Ślązaka zaprosiła członków wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Wrocławskiego i wszystkich wrocławian do udziału w wydarzeniach Roku Anioła Ślązaka, które od połowy maja do końca grudnia odbywać się będą nie tylko na Uniwersytecie i w Ossolineum. „Jako motto wybraliśmy tytuł epigramu 82. Pierwszej Księgi najbardziej znanego dzieła Schefflera czyli Cherubowego Wędrowca: 'Niebo jest w Tobie'. Chcemy, by słowa Patrona Roku 2024 stały się inspiracją także dziś” – podsumowała.

Galeria

Fot. Mirosław Emil Koch