Jak odzyskano Madonnę? Spotkanie z Dorotą Ignatowicz-Woźniakowską

Czas

26 maja 2024 roku
wstęp wolny

Miejsce

Refektarz Ossolineum
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Gość

Dorota Ignatowicz-Woźniakowska

Jak odzyskano Madonnę?

W niedzielę 26 maja 2024 roku o godzinie 12.00 zapraszamy do Refektarza Ossolineum na spotkanie z Dorotą Ignatowicz-Woźniakowską. Tematem spotkania będzie odzyskanie zagrabionego w czasie II wojny światowej obrazu „Madonna z Dzieciątkiem” Alessandro Turchiego. Dzieło do końca czerwca można oglądać na wystawie „Historia nie/oczywista. 200 lat Muzeum Książąt Lubomirskich”. Wstęp wolny.
Madonna z Dzieciątkiem to pochodzący z historycznej kolekcji Henryka księcia Lubomirskiego obraz przypisywany Alessandro Turchiemu (1578-1649). W momencie wybuchu II wojny światowej obraz znajdował się w pałacu Lubomirskich w Przeworsku, który znalazł się pod okupacją niemiecką. Obraz został zagrabiony przez Niemców około 1940 roku. Świadczy o tym między innymi jeden z głównych dowodów grabieży, jakim jest opracowany przez okupantów katalog najważniejszych zagrabionych z polskich zbiorów dzieł sztuki Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement. Katalog zawierał 521 obiektów, które Niemcy uznali za najcenniejsze pod względem artystycznym. Obraz Madonna z Dzieciątkiem został ujęty jako pozycja 145. W tym katalogu znalazły się również dzieła takich artystów jak Leonardo Da Vinci, Rembrandt czy Rafael.
W styczniu 2022 roku pracownik Departamentu Restytucji Dóbr Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego odnalazł obraz na aukcji w Tokio. MKiDN oraz dom aukcyjny Mainichi Auction Inc. nawiązali dialog mający na celu ustalenie proweniencji obrazu i zidentyfikowanie jego tożsamości. Polscy eksperci przeprowadzili oględziny, a następnie przekazali stronie japońskiej wniosek restytucyjny i analizę potwierdzającą tożsamość obrazu.
Po zapoznaniu się z historią dzieła i jego losami, Mainichi Auction Inc. w porozumieniu z posiadaczem obrazu, zdecydowało się przekazać obraz do Polski bez żadnych kosztów.
Decyzją ówczesnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzieło trafiło do Muzeum Książąt Lubomirskich jako depozyt Skarbu Państwa.

O wystawie

Zapraszamy na wydarzenie towarzyszące wystawie Muzeum Książąt Lubomirskich Historia nie/oczywista. Wystawa Historia nie/oczywista to wyjątkowa opowieść o dwustu latach istnienia Muzeum Książąt Lubomirskich. Rembrandt, Brueghel, Dürer, a także współcześni artyści polscy: Brzeski czy Baśnik i Kosałka – prowadzą nas przez losy niezwykłej instytucji – od jej początku do czasów współczesnych.

Wstęp na wystawę na podstawie bezpłatnego biletu do pobrania w Info Punkcie. Więcej informacji pod numerem telefonu: 71 335 64 92.