Zostań darczyńcą Ossolineum

Wesprzyj Ossolineum

Ossolineum powstało i rozwijało się dzięki prywatnemu majątkowi. Dlatego podtrzymuje pamięć o wszystkich swoich darczyńcach. Choć dziś Zakład otrzymuje dotację z budżetu państwa, tempo rozwoju jego zbiorów sztuki i pamiątek narodowych wciąż istotnie zależy od hojności mecenasów. Ossolineum można dziś wspierać na kilka sposobów. Każdy z nich oznacza wpisanie się na listę darczyńców fundacji, która od przeszło 200 lat działa na rzecz polskiego dziedzictwa narodowego.

Darowizna

Stań w długim szeregu Darczyńców Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, którzy już od ponad dwu wieków wspierają Ossolineum! Darowizny z dopiskiem „darowizna na realizację zadań statutowych” można kierować na konto:

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Bank: Santander Bank Polska
Numer konta: 47 1090 2503 0000 0006 3000 0242

Wszystkie otrzymane darowizny przeznaczane są na działalność merytoryczną – zakup zbiorów, publikację wydawnictw, organizację wystaw i innych działań edukacyjnych jak też konserwację i digitalizację zbiorów, by zachować je dla przyszłych pokoleń.

Mecenat

Przez lata wiele firm dokonywało darowizn, które pozwoliły Ossolineum na zakup unikalnych kolekcji bibliotecznych i muzealnych. Firmy mogą też podpisywać z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich umowy sponsoringowe, które dadzą im korzyści wizerunkowe i możliwość wykorzystania historycznych obiektów w unikalny sposób. Zainteresowanych prosimy o kontakt – ossolineum@ossolineum.pl

Zapis testamentowy

Pierwszy zapis testamentowy na rzecz przyszłego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich uczyniła hrabina Marcela Worcellowa jeszcze przed jego formalnym powołaniem. Od tego czasu dziesiątki osób zapisały Ossolineum nie tylko swoje zbiory, ale i majątek (lub jego część). W przypadku znaczniejszych zapisów możliwe jest zawarcie umowy określającej zobowiązania obdarowanego (np. ustanowienie stypendium imienia Darczyńcy lub innej formy upamiętnienia).