Historia
„Czasopisma ZNiO”

Tytuły czasopisma Zakładu w kolejnych latach

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaczął wydawać czasopismo, ponieważ taka była wola jego założyciela, Józefa Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego. Czasopismo miało przede wszystkim przybliżać czytelnikom „wiadomości o dziełach uczonych”, które znajdują się w zbiorach Zakładu.

W latach 1828–1830 ukazywał się we Lwowie kwartalnik „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich”. Redaktorem dwu pierwszych roczników (R. 1–2) był Franciszek Siarczyński (Dyrektor Zakładu), redaktorem trzeciego rocznika (R. 3) był Konstanty Słotwiński (Dyrektor Zakładu).

W latach 1831–1834 ukazywał się we Lwowie kwartalnik „Czasopismo Naukowe: od Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich wydawane”. Redaktorem czterech kolejnych roczników (R. 4–7) był Konstanty Słotwiński (Dyrektor Zakładu), przy czym w roku 1834 ukazał się tylko zeszyt pierwszy, częściowo wydrukowano zeszyty 2 i 3, a brakujące strony oraz zeszyt 4 wydrukowano w 1841 roku. Na zeszytach 2 i 3 pozostawiono rok wydania 1834, zeszyt 4 datowano już na rok 1841. Redaktorem zeszytów 2–4 rocznika 7 był już Adam Kłodziński (Dyrektor Zakładu).

W latach 1842–1844 i 1847–1848 ukazywał się we Lwowie kwartalnik „Biblioteka Naukowego Zakładu imienia Ossolińskich. Pismo Poświęcone Dziejom, Bibliografii, Rozprawom i Wiadomościom Naukowym”. Redaktorem od 1842 do trzeciego zeszytu w roku 1848 był Adam Kłodziński (Dyrektor Zakładu), zeszyt czwarty w roku 1848 zredagował Adam Kłodziński (Dyrektor Zakładu) z Wincentym Polem.

W latach 1862–1869 ukazywał się we Lwowie półrocznik „Biblioteka Ossolińskich. Pismo Historyi, Literaturze, Umiejętnościom i Rzeczom Narodowym Poświęcone. Poczet Nowy”. Redagował go August Bielowski (Dyrektor Zakładu).

Wersje cyfrowe powyższych czterech tytułów znajdują się na stronach Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej – w wyszukiwarkę na tej stronie należy wkleić jeden z powyższych tytułów czasopisma.

W latach 1857–1913 ukazywał się we Lwowie rocznik „Sprawozdania z Czynności Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. Opublikowane sprawozdania dotyczyły działalności ZNiO w latach 1851–1912. Ich cyfrowe wersje można znaleźć na stronach Śląskiej Biblioteki CyfrowejPOLONA (w wyszukiwarkę na stronie należy wkleić tytuł czasopisma).

W latach 1928–1976 publikowano „Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”. W roku 1928 ukazał się we Lwowie T. I–II (1927/1928). Zredagował go Ludwik Bernacki (Dyrektor Zakładu). Następne numery ukazywały się już w latach 1948–1976 we Wrocławiu. T. III (1948) zredagował Marian Jakóbiec (Sekretarz Generalny Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum), T. IV–V (1953, 1957) zredagował Franciszek Pajączkowski (Dyrektor Biblioteki Ossolineum,), T. VI (1970) zredagowali Franciszek Pajączkowski (Dyrektor Biblioteki Ossolineum) i Michał Sewerski (Redaktor Naczelny Wydawnictwa Ossolineum), T. VII–XI (1972–1976) redagowali Janusz Albin (Dyrektor Biblioteki Ossolineum) i Eugeniusz Adamczak (Dyrektor Wydawnictwa Ossolineum).

W latach 1951–1991 ukazywało się we Wrocławiu czasopismo pod tytułem „Ze Skarbca Kultury. Biuletyn Informacyjny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, które w latach 1951–1976 (zeszyty 1–27) było rocznikiem, a w latach 1977–1991 (zeszyty 28–51) półrocznikiem. Redaktorem zeszytów 1–22 był Edward Kiernicki (Wicedyrektor Biblioteki), zeszytów 23–27 Józef Szczepaniec (Wicedyrektor Biblioteki ds. naukowych), zeszytów 28–51 Janusz Albin (Dyrektor Biblioteki).

Od 1992 roku do dziś ukazuje się we Wrocławiu rocznik „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”. Do 2018 roku opublikowano 29 zeszytów, od numeru 30 periodyk wydawany jest w tomach. Redaktorem zeszytów 1–6 i 8–14 był Józef Adam Kosiński (Przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum), a zeszytów 7 i 15–29 i tomów 30–32 Adolf Juzwenko (Dyrektor Zakładu). Począwszy od tomu 33, który ukazał się w roku 2022, Redaktorem Naczelnym jest Łukasz Kamiński (Dyrektor Zakładu).

Komitety Redakcyjne Czasopisma ZNiO w latach 1992–2022

z. 1–4 (1992–1994)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Krystyna Korzon (Zastępca Redaktora Naczelnego), Józef A. Kosiński (Redaktor Naczelny), Jan S. Miś, Dobrosława Platt

z. 4–5 (1994–1994)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Krystyna Korzon (Zastępca Redaktora Naczelnego), Józef A. Kosiński (Redaktor Naczelny), Dobrosława Platt

z. 6 (1995)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (Redaktor Naczelny), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (Sekretarz Redakcji)

z. 7 (1996)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko (Przewodniczący), Józef A. Kosiński, Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (Sekretarz Redakcji)

z. 8–9 (1997–1998)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (Redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (Sekretarz Redakcji)

z. 10 (1999)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Zbigniew Fras [zm. 11.09.1998], Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (Redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (Sekretarz Redakcji)

z. 11–13 (2000–2002)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (Redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik (Sekretarz Redakcji)

z. 14 (2003)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko, Józef A. Kosiński (Redaktor), Maciej Matwijów, Dobrosława Platt, Gabriela Sukiennik [zm. 28.05.2003] (Sekretarz Redakcji)

z. 15–19 (2004–2008)

Jan A. Choroszy, Janusz Degler, Adolf Juzwenko (Redaktor), Maciej Matwijów (Sekretarz Redakcji), Dobrosława Platt

z. 20/21–26/27 (2010–2016)

Jan A. Choroszy, Mariusz Dworsatschek, Adolf Juzwenko (Redaktor Naczelny), Maciej Matwijów, Paweł Pluta (Sekretarz Redakcji)

z. 28–29 (2017–2018)

Jan A. Choroszy, Mariusz Dworsatschek, Markus Eberharter, Marcin Hamkało, Adolf Juzwenko (Redaktor Naczelny), Waldemar Łazuga, Stanisław Pijaj, Jerzy Zdrada, Marta Pękalska (Sekretarz Redakcji)

t. 30–32 (2019–2022)

Adolf Juzwenko (Redaktor Naczelny), Marta Pękalska (Sekretarz Redakcji)