Numer bieżący „Czasopisma ZNiO”

Tom 34 (2023)

Czasopismo w sklepie Wydawnictwa Ossolineum (kliknij w zdjęcie)

Nie tylko Muzeum Książąt Lubomirskich. Inicjatywy muzealne w XIX wieku
pod redakcją Emilii Kłody

Rejestracja inności. Postkolonialne kartografie
pod redakcją Izabeli Poręby

Zbiory

Rozprawy i materiały

Z żałobnej karty

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

MKiDN