„Władysław Bartoszewski. Urodzony w wolności dla wolnego życia” – wystawa planszowa w 100. rocznicę urodzin

  • 20 maja – 30 czerwca 2022
  • wernisaż: 1 czerwca 2022, godz. 12:00
  • przygotowanie wystawy: Biblioteka Ossolineum oraz Muzeum Książąt Lubomirskich ZNiO