Kopernik influencer? – szkolenie dla nauczycieli

Czas

8 lutego 2024 roku, godz. 16.00-17.30

Miejsce

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
ul. Szewska 37, Wrocław

Miejsce zbiórki

Aula im. Mieczysława Gębarowicza

8 lutego 2024 roku zapraszamy nauczycieli, szczególnie języka polskiego, historii oraz przedmiotów artystycznych, do udziału w specjalnym oprowadzaniu kuratorskim po wystawie Kopernik – Influencje oraz spotkaniu dotyczącym oferty edukacyjnej Ossolineum.

Cel ogólny: Zapoznanie uczestników z potencjałem dydaktycznym zbiorów Ossolineum oraz wystaw stałych i czasowych do realizacji zagadnień na lekcjach z przedmiotów humanistycznych i artystycznych.

O wystawie: Punktem wyjścia wystawy Kopernik – Influencje jest pierwodruk dzieła De revolutionibus wydany w 1543 roku, w którym Kopernik podważył obowiązującą ówcześnie teorię budowy wszechświata. Praca Kopernika należy do najbardziej przełomowych publikacji w dziejach nauki i często bywa traktowana jako punkt zwrotny w intelektualnym rozwoju myśli zachodniej.

Ekspozycja opowiada o tym, co działo się w Europie po wydaniu De revolutionibus. Jak zareagowano na rewolucyjną teorię Kopernika tuż po jej ogłoszeniu? Czy od razu spotkała się aprobatą, czy może ją ignorowano, a nawet – odrzucano? Dlaczego kilkadziesiąt lat po wydaniu trafiła na indeks ksiąg zakazanych? Jak zmieniał się odbiór Kopernika w Polsce na przestrzeni wieków?

Na te pytania odpowiada wystawa, na której prezentowane są starodruki z XVI-XVIII wieku, na przykład Melanchtona, Keplera, Galileusza, Giordano Bruno, jezuickie rękopisy, XIX-wieczne ryciny i medale, współczesne plakaty.

Co więcej?

Podczas szkolenia zaprezentujemy nowości oferty edukacyjnej oraz zapowiedzi wystaw czasowych, które mogą stać się uzupełnieniem i wzbogaceniem realizacji szkolnego programu nauczania, a także inspiracją do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych.

Wszyscy chętni uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w szkoleniu oraz pakiet materiałów promocyjnych.

ZAPISY

Kontakt:
Dział Programowy Ossolineum
dzialprogramowy@ossolineum.pl
tel. 713 719 571, 713 719 572