Drukarze i romanse

Czas

7 października – 11 grudnia 2022 roku

Miejsce

Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław

Kuratorzy

Maria Marszałek, Marta Smolińska

Wystawa Drukarze i romanse towarzyszy obchodom Roku Romantyzmu Polskiego, czyli dwusetnej rocznicy wydania w drukarni Józefa Zawadzkiego w Wilnie debiutanckiego tomu poezji Adama Mickiewicza, zawierającego słynne Ballady i romanse. Dzięki komentarzowi współczesnego artysty Piotra Bosackiego Mickiewiczowski dylemat między czuciem i wiarą a szkiełkiem i okiem okazuje się zaskakująco aktualny.

Na wystawie poza pierwodrukiem słynnych Ballad i romansów znajdą się także podręczniki akademickie i dzieła naukowe (chociażby Joachima Lelewela), czasopisma („Dziennik Wileński”, „Pamiętnik Magnetyczny Wileński”), a także tłumaczenia światowej literatury pięknej (Balzaka, a nawet George Sand).