Jerzy Samuel Bandtkie, Ręcznie kolorowany XIX-wieczny elementarz

Ręcznie kolorowany XIX-wieczny elementarz

Nowy elementarz polski z obrazkami…, Wrocław: nakładem i drukiem Wilhelma Bogumiła Korna, 1803.

Jerzy Samuel Bandtkie w czasie pobytu we Wrocławiu opublikował nakładem słynnej wrocławskiej oficyny Kornów Nowy elementarz polski z obrazkami… Książka ukazała się w roku 1803. Za wzór posłużył Bandtkiemu niemiecki podręcznik Krzysztofa J. Meviusa. Elementarz zawiera osiem miedziorytów ręcznie kolorowanych, przedstawiających głównie zwierzęta. Ilustracje miały pełnić funkcje dydaktyczne, co było w owych czasach nowością. Podręcznik ten stał się, zwłaszcza na Śląsku, popularną książką do nauki języka polskiego. Prezentowany egzemplarz należy do tak zwanego zbioru cimeliów i nosi sygnaturę 4.052.