Zbiory ossolińskie w Internecie

Większość zbiorów ossolińskich można wypożyczyć jedynie do czytelni na miejscu, jednak systematycznie coraz więcej swych zbiorów udostępniamy wszystkim zainteresowanym bez dodatkowych opłat i konieczności logowania – w Internecie. W tej chwili najwięcej obiektów znajduje się w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Konsorcjum to powstało w 2006 roku z inicjatywy Politechniki Wrocławskiej i Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Drugim miejscem w Internecie, gdzie można zobaczyć część zbiorów ossolińskich jest portal Google Arts & Culture. W grudniu 2023 roku swoje zbiory zacznie też częściowo udostępniać Muzeum Książąt Lubomirskich. Zbiory ossolińskie, które po drugiej wojnie światowej pozostały we Lwowie, są systematycznie skanowane i udostępniane. Część tych zbiorów można obejrzeć w postaci plików pdf TUTAJ.

Zbiory Biblioteki Ossolineum <br>w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Zbiory Biblioteki Ossolineum
w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej

Ossolineum udostępnia w DBC głównie zbiory specjalne, które podlegają szczególnej ochronie. Największą kolekcją są tu stare druki – wszystkie inkunabuły, większość poloników XVI-XVIII wieku, jak również XVIII-wieczne druki obce o szczególnej wartości edytorskiej (np. bogato ilustrowane). Do DBC trafiły też najważniejsze autografy literackie (m.in. Krasickiego, Mickiewicza, Słowackiego, Fredry, Sienkiewicza Reymonta, Witkacego), cenne dokumenty historyczne, a także rękopisy średniowieczne. Sukcesywnie dodawane są tu też wydania książek opublikowanych po roku 1801.
Zbiory ossolińskie na portalu Google Arts & Culture

Zbiory ossolińskie na portalu Google Arts & Culture

Od lipca 2022 roku Ossolinem prezentuje część swych zbiorów online na portalu Google Arts & Culture.