Literackie Drezno. Kilka polskich śladów

O wystawie

Zachęcamy do zapoznania się z wystawą „Literackie Drezno. Kilka polskich śladów” powstałą we współpracy między Technischen Universität Dresden i Zakładem Narodowym im. Ossolińskich. Ekspozycja jest prezentowana od 14 do 17 marca 2024 roku na VI Kongresie Polonoznawczym w Dreźnie.