Konkurs na pracę dyplomową
o Ossolineum

Konkurs im. Maurycego Dzieduszyckiego

Zakład Narodowy im. Ossolińskich ogłasza Pierwszy Konkurs im. Maurycego Dzieduszyckiego na najlepszą pracę dyplomową związaną z historią i/lub zbiorami Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Do konkursu zapraszamy autorów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich) napisanych w języku polskim, którzy obronili je w latach 2020-2023 i których praca dyplomowa została oceniona na ocenę co najmniej dobrą. Szczegóły w Regulaminie konkursu im. Maurycego Dzieduszyckiego na najlepszą pracę dyplomową związaną z historią i/lub zbiorami ZNiO

 

Termin? 30 października 2023 roku

Kto może zgłosić? Sam autor lub promotor/recenzent pracy po uzyskaniu pisemnej zgody autora.

Gdzie zgłosić? Na adres ossolineum@ossolineum.pl. W temacie wiadomości wpisz: „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową”.

Co wysłać?

  1. pracę dyplomową w formacie PDF (UWAGA: nazwij plik według wzoru: imie_nazwisko_praca_licencjacka/magisterska);
  2. streszczenie pracy dyplomowej w formacie PDF, powinno ono klarownie przedstawiać główne założenia i wnioski pracy (UWAGA: nazwij plik według wzoru: imie_nazwisko_streszczenie_pracy);
  3. formularz zgłoszeniowy [wzór w Regulaminie] w formacie PDF (UWAGA: nazwij plik według wzoru: imie_nazwisko_formularz);
  4. zaświadczenie z uczelni w formacie PDF, na którym znajdą się następujące informacje: nazwa uczelni, imię i nazwisko autora pracy, temat pracy, [nazwiska promotora i recenzenta/-ów pracy],termin egzaminy dyplomowego i ocena pracy (UWAGA: nazwij plik według wzoru: imie_nazwisko_zaswiadczenie);
  5. kwestionariusz osobowy [wzór w Regulaminie] w formacie PDF (UWAGA: nazwij plik według wzoru: imie_nazwisko_kwestionariusz).

Jaka jest nagroda? Za pracę licencjacką – 3500 złotych, za pracę magisterską – 5000 złotych (UWAGA: nagrody są opodatkowane na zasadzie ryczałtu).

Kiedy wyniki? Wyniki ogłosimy do 30 listopada 2023 roku. UWAGA: Komisja zdecydowała się przesunąć termin ogłoszenia wyników, ogłoszone one zostaną do końca 2023 roku.

Zwycięskie i wyróżnione prace mają szansę na publikację w „Czasopiśmie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”.

Dodatkowe pytania? Jeśli nie znajdziesz odpowiedzi w Regulaminie konkursu im. Maurycego Dzieduszyckiego na najlepszą pracę dyplomową związaną z historią i/lub zbiorami ZNiO, odpowiedzi udzieli Ci dr Joanna Błoch, wicedyrektor ZNiO ds. Muzeum Książąt Lubomirskich: joanna.bloch@ossolineum.pl.