Porozumienie o współpracy pomiędzy Oddziałem Okręgowym NBP we Wrocławiu a Ossolineum

W piątek 10 grudnia 2021 roku Ossolineum podpisało porozumienie o współpracy z Narodowym Bankiem Polskim – Oddziałem Okręgowym we Wrocławiu. NBP reprezentowała dyrektor Oddziału we Wrocławiu Maria Wawryniewicz oraz zastępca dyrektora Jan Szymszon. Ze strony Ossolineum porozumienie podpisał dyrektor Adolf Juzwenko.

Zawarte porozumienie dotyczy współpracy w zakresie działań edukacyjnych, szkoleniowych oraz promocyjnych związanych z monetami emitowanymi przez NBP i historią pieniądza na Śląsku, np. współorganizacji wystaw numizmatycznych w siedzibie banku przy ul. Oficer Oświęcimskich 41/43 we Wrocławiu, współpracy przy realizacji materiałów multimedialnych ukazujących dzieje polskich środków płatniczych, czy współpracy przy szkoleniach i pokazach dotyczących historii i współczesności monet, banknotów i medali, organizowanych przez Ossolineum i NBP.

Porozumienie otwiera wiele nowych możliwości przed obiema instytucjami. Dla Zakładu jest przede wszystkim świetną promocją bogatych zbiorów monet, banknotów i medali przechowywanych w Dziale Numizmatycznym.