Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów

Książka w sklepie Wydawnictwa Ossolineum

Książka pod tytułem Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów w opracowaniu Marty Pękalskiej i Alicji Mietki ukazała się nakładem Wydawnictwa Ossolineum w serii Osso Wczoraj i Dziś w 2017 roku we Wrocławiu.


Z okazji kolejnych znaczących jubileuszy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich powstało wiele ważnych tekstów – nie tylko omawiających historię i zbiory Instytucji, ale często też świetnych literacko impresji i wspomnień.

W pierwszej części antologii zebrano najciekawsze wypowiedzi powstałe przy okazji kolejnych rocznic – od 100-lecia świętowanego we Lwowie w 1917 roku do 190-lecia obchodzonego w 2007 roku we Wrocławiu. Znalazły się tu dzieła twórców takich jak Kornel Makuszyński, Jan Parandowski i Stanisław Wasylewski.

W części drugiej oddajemy głos współczesnym osobistościom polskiej kultury, nauki i polityki – w dwusetną rocznicę powstania Zakładu w niepublikowanych dotąd tekstach o swoich spotkaniach z Ossolineum opowiadają m.in. Rafał Dutkiewicz, Marek Krajewski, Jan Miodek, Zdzisław Najder czy Adam Zagajewski.