Stypendium im. Kazimierza i Marii Leskich

O stypendium

Lescy zdj. ślubne

2021-2025

Konkurs organizowany jest przez Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego, a stypendia są finansowane są z Funduszu Stypendialnego ze środków pochodzących z darowizny Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. O stypendium mogą się ubiegać studenci Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, którzy zajmują się tematyką II wojny światowej. Stypendia przyznawane są w corocznych edycjach od 2021 do 2025 roku.

Termin składania wniosków w 2023 roku mija 30 listopada. Regulamin i szczegóły konkursu na stronie Wydziału Historii UW.

Inne stypendia

Stypendium im. Andrzeja Jeziorańskiego

2009-2017

Stypendium im. Andrzeja Jeziorańskiego przydzielane było w latach 2009-2017 przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” co roku pięciu uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Środki przekazał jej Zakład Narodowy im. Ossolińskich, a pochodziły one z darowizny otrzymanej od Jana Nowaka-Jeziorańskiego z przeznaczeniem na stypendia dla zdolnej i ubogiej młodzieży z małych miejscowości. Zgodnie z wolą darczyńcy były to stypendia imienia jego brata, Andrzeja.