Fumigacja

Usługa dezynfekcji
w komorze fumigacyjnej

Ossolineum dysponuje komorą fumigacyjną przeznaczoną do dezynfekcji zbiorów zakażonych mikrobiologicznie. Usługa dezynfekcji dostępna jest także dla zleceniodawców spoza Ossolineum.
Koszt usługi wynosi 800 zł netto – za każdą partię materiałów o objętości do 0,5 m(lub do 7 metrów bieżących akt w formacie A4).

Uwaga dodatkowa: wielkość obiektów możliwych do fumigacji ograniczona jest wymiarami komory (50 x 70 x 130 cm). Do dezynfekcji przyjmowane są dokumenty i materiały biblioteczne odpowiednio spakowane w papierowe opakowania.

Zamówienia

W sprawach zamówień prosimy o kontakt z Krzysztofem Palką krzysztof.palka@ossolineum.pl, kierownikiem Pracowni Introligatorskiej.

Inne usługi