Reprografia

Uwaga: W Czytelni Głównej i Czytelni Działu Nowych Druków Ciągłych czytelnik może za zgodą dyżurnego bibliotekarza bezpłatnie wykonać fotografie własnym aparatem bez dodatkowego oświetlenia, ale nie mogą one być wykorzystywane do publikacji i celów ekspozycyjnych. Dyżurny bibliotekarz może nie wyrazić zgody, jeśli uzna, że stan zachowania obiektu nie pozwala na jego fotografowanie.

Zasady kopiowania zbiorów Ossolineum określa szczegółowo

Usługi Pracowni Reprograficznej

Czytelnik może zamówić kopie zbiorów Ossolinem. Usługi takie świadczy Pracownia Reprograficzna zgodnie z poniższym cennikiem. Zlecenie można złożyć w Pracowni lub w Czytelni w formie papierowej lub elektronicznie na adres: reprografia@ossolineum.pl.
Pracownia Reprograficzna wykonuje następujące rodzaje kopii:
 • kserokopie barwne i czarno-białe,
 • skany z materiałów oryginalnych,
 • skany z mikrofilmów,
 • fotografie cyfrowe.
Nie przyjmujemy zleceń usług reprograficznych dotyczących egzemplarzy w złym stanie zachowania.
Nie wykonujemy kserokopii egzemplarzy:
 • zaliczanych do cymeliów,
 • narodowego zasobu bibliotecznego,
 • zbiorów specjalnych oraz
 • podlegających szczególnej ochronie ze względów konserwatorskich, a także
 • egzemplarzy posiadających kopię mikrofilmową lub cyfrową oraz
 • książek i czasopism wydanych do 1950 roku oraz gazet wydanych do 1970 roku (ze względów konserwatorskich).

Cennik usług

Minimalna wartość usługi to 10 zł.

Kserokopie

rodzaj format cena
kopie kserograficzne z książek i czasopism wydanych

po 1950r. oraz gazet wydanych po 1970 r.

czarno-białe A4 0,50 zł/strona
barwne A4 1,50 zł/strona
czarno-białe A3 0,70 zł/strona
barwne A3 3,00 zł/strona

Pliki cyfrowe

rodzaj cena
Skanowanie z mikrofilmu
do 10 klatek 10,00 zł
powyżej 10 klatek 1,00 zł/klatka
Skanowanie z oryginału (do formatu A2) z wyłączeniem zbiorów specjalnych 4,00 zł/strona
Skanowanie z oryginału (do formatu A-3, na kserokopiarce) z wyłączeniem zbiorów specjalnych i  druków wydanych przed 1950 0,50 zł/strona
Skanowanie (do formatu A2) ze zbiorów specjalnych 8,00 zł/strona
Plik z zasobów cyfrowych Zakładu
PDF do 10 stron 10,00 zł/plik
PDF powyżej 10 stron 1,00 zł/stronę
JPG/TIFF 4,00 zł/plik
Fotografia cyfrowa 20,00 zł/zdjęcie
Usługi niestandardowe wymagające dodatkowej pracy przy komputerze 60,00 zł/godz
Nagranie na płytę 5,00 zł
Bindowanie (maksymalna grubość woluminu 38 mm, ok. 450 stron)  3,00 zł

Filmowanie

rodzaj cena
za prawo filmowania na terenie Biblioteki:
pierwsza godzina 200,00 zł
każda następna 80,00 zł

Informacje dodatkowe

 1. Jednostką rozliczeniową jest strona dokumentu oryginalnego.
 2. Do kategorii zbiorów specjalnych należą obiekty z:
  • Działów Sztuki i Numizmatycznego,
  • Działu Rękopisów, Starych Druków, Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii.
 3. Odbioru prac i opłaty dokonuje się w Pracowni Reprograficznej w godzinach od 7.00 do 14.30.
 4. Wszystkie ceny są cenami brutto.
 5. Do faktury za prace wysłane pocztą dolicza się koszty opłat pocztowych.
 6. Pracownia wykonuje usługi na podstawie zamówienia zatwierdzonego przez Dyrektora Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zamówienie usług reprograficznych

Kontakt

Zakład Narodowy im. Ossolińskich
Pracownia Reprograficzna
ul. Szewska 37
50–139 Wrocław
tel. 71 335 64 46
reprografia@ossolineum.pl

Inne usługi