Działalność we Lwowie – Ochrona dziedzictwa

Opieka konserwatorska

Ossolineum stara się o zapewnienie odpowiedniej opieki konserwatorskiej obiektom bibliotecznym i dziełom sztuki ze zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, poprzez organizację we Wrocławiu praktyk dla lwowskich konserwatorów i bibliotekarzy. Pozyskuje także środki na sprzęt i materiały dla lwowskich pracowni konserwatorskich – w szczególności dla Biblioteki im. Stefanyka i Lwowskiej Galerii Sztuki. Ossolineum stara się również o środki na konserwację, wypożyczonych ze Lwowa obiektów, na miejscu we Wrocławiu.

Przykłady prac konserwatorskich