Andrzej Grajewski
„W dialogu i zwarciu. Stolica Apostolska wobec sowieckiego komunizmu 1917–1991”

Czas

17 kwietnia 2024 roku
godzina 17.00

Miejsce

Refektarz Ossolineum
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Współorganizator

Fundacja Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu

Książka „W dialogu i zwarciu. Stolica Apostolska wobec sowieckiego komunizmu 1917-1991” w księgarni Kolegium Europy Wschodniej (kliknij w zdjęcie)

Zapraszamy na dyskusję o polityce Watykanu wobec Związku Sowieckiego połączoną z premierą monografii W dialogu i zwarciu. Stolica Apostolska wobec sowieckiego komunizmu 1917-1991. Spotkanie z autorem Andrzejem Grajewskim poprowadzi Łukasz Kamiński, dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

„A ile dywizji ma papież?” – pogardliwie zapytał podobno Stalin. Chociaż mogłoby się wydawać, że oświadczenia Stolicy Apostolskiej mają znaczenie jedynie symboliczne, nawet dziś wystąpienia papieża Franciszka na temat wojny ukraińsko-rosyjskiej regularnie rozpalają opinię publiczną i prowokują do dyskusji nad niejasną postawą głowy Kościoła katolickiego wobec konfliktu.

Nowa monografia Andrzeja Grajewskiego pozwala przyjrzeć się temu, jak kształtowały się stosunki bilateralne między Watykanem a Moskwą w czasach istnienia Związku Radzieckiego. Autor spędził długi czas w zagranicznych archiwach i na podstawie własnych badań wciągająco opisał niemal 75 lat burzliwej historii relacji, w których twarda rywalizacja przeplatała się z próbami osiągnięcia porozumienia.

Czy dwie sprzeczne ideologie były skazane na konflikt? Czy podczas największych kryzysów „zimnej wojny” Kościół katolicki zawsze opowiadał się po stronie Zachodu, czy może próbował występować w roli bezstronnego mediatora? Czy ekumeniczne postulaty Soboru Watykańskiego II, zmiany wewnątrz Kościoła katolickiego i otwarcie na dialog z Cerkwią prawosławną doprowadziły do przygaszenia sporów? Wreszcie, co sprawiło, że zwieńczeniem tego procesu stał się pontyfikat Jana Pawła II – papieża, który środków do realizacji swoich głównych celów duszpasterskich i politycznych upatrywał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wrażliwym z perspektywy Kremla? Jan Paweł II przeszedł do historii jako jeden z apostołów upadku imperium sowieckiego.

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań poznamy podczas debaty z udziałem autora i innych znamienitych gości, wybitnych ekspertów w dziedzinie, której dotyczy książka.