Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady

Czas

4 maja – 17 lipca 2022 roku

Miejsce

Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław

Kurator

Aleisa Fishman (United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie)

Wystawa Byli sąsiadami: ludzkie wybory i zachowania w obliczu Zagłady zorganizowana we współpracy i na podstawie umowy z United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie opowiada o postawach, które wobec masowej eksterminacji ludności żydowskiej przyjęli mieszkańcy Europy.

Wystawa poddaje analizie niektóre z kluczowych pytań dotyczących Holokaustu. Dlaczego był on możliwy? Co sprawiło, że oprócz bezspornej i fundamentalnej roli Adolfa Hitlera i innych przywódców partii nazistowskiej, tak wielu zwykłych ludzi w całej Europie popierało zbrodnie nazistów lub milczało? Dlaczego tak niewielu pomagało tym najbardziej zagrożonym? A co kierowało tymi, którzy nie wykorzystywali okazji i nie ulegali pokusie zdrady bliźnich, pokazując, że nawet w nadzwyczajnie trudnych czasach istnieje alternatywa?