Kopernik – Influencje

Czas

16 grudnia 2023 roku – 15 marca 2024 roku

Miejsce

Aula im. prof. Mieczysława Gębarowicza

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kurator

dr Agnieszka Franczyk-Cegła

Rok Kopernika w Ossolineum kończy wystawa stacjonarna Kopernik – Influencje, której celem jest przedstawienie wpływu toruńskiego astronoma na nowożytną naukę i społeczeństwo europejskie. Jej tytuł jest odwołaniem do staropolskiego wyrazu „influencje”, oznaczającego oddziaływanie jednej rzeczy na drugą, a zwłaszcza wpływ ciał niebieskich na bieg wypadków na Ziemi.

Punktem wyjścia wystawy jest pierwodruk dzieła De revolutionibus  wydany w 1543 roku, w którym Kopernik podważył obowiązującą ówcześnie teorię budowy wszechświata, twierdząc, że Ziemia wraz z innymi planetami krąży wokół centralnie położonego Słońca. Praca Kopernika należy do najbardziej przełomowych publikacji w dziejach nauki i często bywa traktowana jako punkt zwrotny w intelektualnym rozwoju myśli zachodniej.

Wystawa zrealizowana w ramach projektu Rok Kopernika w Ossolineum.

Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy