Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy

Czas

2 lutego – 1 kwietnia 2007 roku

Miejsce

Sale pod Kopułą

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Kurator

Anita Paśko (Soroko)

Wystawa prezentowała magnacki ród Lubomirskich, zasłużonych dla Rzeczypospolitej dostojników, polityków, żołnierzy, a także znakomitych kolekcjonerów i mecenasów sztuki.

O wystawie

Z linii przeworskiej rodu Lubomirskich pochodził Henryk książę Lubomirski, który w roku 1823 podpisał umowę z Józefem Maksymilianem hrabią Ossolińskim. Dzięki tej umowie w 1870 roku Muzeum Książąt Lubomirskich otwarło się dla publiczności. Większość prezentowanych na wystawie eksponatów pochodziła z zasobów inwentarzowych lub depozytowych przedwojennego Muzeum Książąt Lubomirskich. Pierwszy raz we Wrocławiu można więc było obejrzeć fragment przedwojennych zbiorów ossolińskich, które pozostały we Lwowie w wyniku likwidacji Muzeum przez sowietów.

Na wystawie prezentowano rodowe portrety Lubomirskich, w tym księcia Henryka, a także dwa wizerunki Andrzeja Lubomirskiego, ostatniego Ordynata Przeworskiego i Kuratora Literackiego Ossolineum – portret pędzla Kazimierza Pochwalskiego i popiersie dłuta Bolesława Biegasa. Ponadto podziwiać można było dzieła takich artystów jak: Jan Chrzciciel Lampi, Józef Grassi, Henryk Rodakowski. Wśród 174 różnorodnych obiektów znalazły się wyroby rzemiosła artystycznego (porcelana, szkło, tabakierki, zegary, wachlarze, stroje), a także charakterystyczne dla kolekcji Muzeum Książąt Lubomirskich pamiątki historyczne (na przykład pasmo włosów Napoleona Bonapartego – dar hrabiego Stadnickiego dla Muzeum), jak również eksponaty o charakterze religijnym (pastorał biskupi z XIII wieku, ołtarzyk zdobiony emalią z Limoges z wieku XVI). Znaczącą część ekspozycji stanowił fragment kolekcji przeworskiej Zbrojowni – broń biała (szable, rapiery, puginały, miecze) oraz broń palna (między innymi XVII-wieczny arkebuz, lwowska hakownica z 1712 roku, strzelby myśliwskie i pistolety z XVIII wieku).

Wystawę przygotowało Muzeum Regionalne w Stalowej Woli. Eksponaty wypożyczyły Muzeum Etnografii i Artystycznego Instytutu Etnologii Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk we Lwowie, Lwowskie Muzeum Historyczne i Lwowska Narodowa Galeria Sztuki im. Borysa Woźnickiego.

Wystawę zaaranżowała plastycznie Agnieszka Sowa-Szenk. Plakat i folder towarzyszący wystawie stworzyła Barbara Kaczmarek. Wystawa zorganizowana w ramach obchodów 190-lecia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Galeria