Rękopis „Pana Tadeusza”

Czas

od 24 kwietnia 2016 roku

Miejsce

Muzeum Pana Tadeusza, Wrocław

Rękopis „Pana Tadeusza”  to opowieść wprowadzająca nas w poetycką wizję Adama Mickiewicza, pokazująca świat polskiej szlachty pierwszej połowy dziewiętnastego wieku na niezwykle ciekawym tle polskiego i europejskiego romantyzmu oraz burzliwej historii ówczesnej Europy.

Zabieramy widzów w podróż, podczas której poznają kluczowe inspiracje, historię powstania, świat przedstawiony i recepcję epopei. Pokazujemy również sam rękopis Pana Tadeusza, który jest najcenniejszym eksponatem Ossolineum i jednym z najbardziej wartościowych zabytków polskiej kultury.