Zapamiętane, zapomniane

Czas

5 czerwca – 30 listopada 2017 roku

Miejsce

Ogród Barokowy Ossolineum

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław

Zapamiętane, zapomniane… Wystawy ossolińskie w zbiorach Działu Dokumentów Życia Społecznego.