Barokowa oprawa srebrna XVIII-wiecznego kancjonału

Barokowa oprawa srebrna XVIII-wiecznego kancjonału

Kancjonał to jest księgi psalmów i pieśni duchownych… został wydany w 1706 roku przez gdańskiego drukarza, katolika Szymona Reinigera młodszego (zmarłego w roku 1712) na mocy uchwały Zborów Koronnych i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Przeznaczony był dla luteranów, kalwinów i braci czeskich. Ossoliński egzemplarz kancjonału posiada srebrną oprawę, wykonaną w stylu barokowym przez nieznanego z imienia gdańskiego złotnika. Na górnej i dolnej okładzinie oraz na grzbiecie powtarza się ornament kwiatowy spojony dynamiczną wicią roślinną. Kwiaty przymocowane zostały nitami do srebrnej, złoconej blachy, stanowiącej tło oprawy. Zapinki srebrne odlewane, z analogicznym ornamentem kwiatowym. Egzemplarz, nieoznaczony wcześniejszymi znakami własnościowymi, trafił do Ossolineum w roku 1954 drogą kupna. Należy do kolekcji starych druków i opatrzony jest sygnaturą XVIII-13.090.