Juliusz Słowacki: Album podróży na Wschód

Juliusz Słowacki: Album podróży na Wschód

Wśród licznych rękopisów Juliusza Słowackiego, jakie znajdują się w zbiorach ossolińskich, na szczególną uwagę zasługuje Album rysunkowe z podróży na Wschód. Jest to swego rodzaju notatnik, który powstawał w latach 1835-1837, kiedy to poeta wraz z kilkoma przyjaciółmi podróżował z Neapolu przez Grecję i Egipt do Ziemi Świętej.

Album zawiera utwory literackie, szkice, rysunki i akwarele, a także zapiski dotyczące rachunków i rozliczeń finansowych. Rękopis wyróżnia się największym i najbardziej wartościowym pod względem estetycznym zbiorem rysunków i akwarel Słowackiego. W albumie znalazło się dwanaście rysunków o różnym stopniu wykończenia, wykonanych ołówkiem, oraz trzy akwarele i cztery zaledwie rozpoczęte szkice. Ponadto zawiera 16 autografów wierszy, w tym słynny Testament mój. Wielu badaczy uznaje prezentowany album Słowackiego za najcenniejszą pamiątkę, jaka pozostała po pisarzu. Rękopis opatrzony jest sygnaturą 5463.