Mapa Polski i Śląska J. Blaeu’a i W.J. Blaeu’a

Mapa Polski i Śląska J. Blaeu’a i W.J. Blaeu’a

Mapa Polski i Śląska zatytułowana „Polonia Regnum, et Silesia Ducatus” [1647]. Mapa Polski i Śląska została opracowana i wydana w sławnej oficynie kartograficznej Blaeu’ów w Amsterdamie. Pochodzi z holenderskiej wersji atlasu J. Blaeu i W.J. Blaeu: „Toonneel des Aerdriicx…”, tom 1. Holenderscy kartografowie stworzyli ją na podstawie mapy Polonia et Silesia Gerarda Mercatora z 1585 r., utrwalając wcześniejszy obraz kartograficzny prezentowanych terytoriów. Egzemplarz będący w posiadaniu Ossolineum jest częścią kolekcji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, jednego z najważniejszych darczyńców zasłużonych dla Zakładu.

Mapa luźna, wymiary 41×51 cm. Skala ok. 1:1 590 000. U góry mapy z lewej strony kartusz tytułowy, po jego lewej i prawej stronie dwie personifikacje urodzaju – kobiety z rogiem obfitości i snopem zboża. W prawym górnym narożniku dwa putta ze wstęgą, między nimi tarcza herbowa z orłem w koronie, zwieńczona zamkniętą koroną. W prawym dolnym rogu napis: „Guiljelmus Blaeu excudit”. W lewym dolnym narożniku podziałka liniowa na niskim postumencie oraz dwa putta z cyrklami i globusem, nad nimi herb Śląska z orłem, powyżej tarczy herbowej otwarta korona.