Najstarszy samoistny utwór Jana Kochanowskiego

Najstarszy samoistny utwór Jana Kochanowskiego

W Ossolineum znajduje się jedyny zachowany egzemplarz najstarszego samoistnego utworu Jana Kochanowskiego – poematu Zuzanna. Utwór ten nawiązuje do popularnej w epoce renesansu biblijnej opowieści o pięknej żonie Joachima, tytułowej Zuzannie, i podglądających ją starcach.  Poemat został opublikowany około roku 1562 nakładem krakowskiej drukarni Macieja Wierzbięty. Do wydania dołączono pieśń Czego chcesz od nas, Panie uznawaną za jeden z najpiękniejszych utworów polskiego renesansu i określaną mianem „wschodu słońca poezji polskiej”. Ossoliński egzemplarz Zuzanny i wydanej z nią pieśni należał do Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, a obecnie znajduje się w Dziale Starych Druków. Ma sygnaturę XVI.Qu.1636.