Pieczęć mniejsza herbowa królowej Jadwigi

Pieczęć mniejsza herbowa królowej Jadwigi

Odcisk zachowany doskonale – przykład znakomitej trwałości wosku pieczętnego (wosku pszczelego połączonego z żywicą, barwnikiem i innymi składnikami). Pieczęć była przywieszona do nieznanego dokumentu z 1387 r. To najlepiej zachowany odcisk pieczęci mniejszej królowej Jadwigi w zbiorach polskich. Odcisk luźny (bez dokumentu).