Wystawy związane ze Lwowem

Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia
WYSTAWA CZASOWA 05.10.2017–01.07.2018

Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana historia

Muzeum Książąt Lubomirskich powstało w 1823 roku, w 1870 otworzyło się dla publiczności i do drugiej wojny światowej działało we Lwowie jako część Ossolineum. W 2017 roku Zakład Narodowy im. Ossolińskich obchodził swoje dwusetlecie. Z tej okazji powstała miedzy innymi wystawa malarstwa pod tytułem "Muzeum Książąt Lubomirskich. Nie/zapomniana".
 200 lat Ossolineum 1817–2017 – wystawa jubileuszowa
WYSTAWA CZASOWA 05.06.2017–30.11.2017

200 lat Ossolineum 1817–2017 – wystawa jubileuszowa

Wystawa jubileuszowa "200 lat Ossolineum 1817–2017" prezentowała burzliwe dzieje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, opowiadała jego lwowską historię oraz przypominała powojenne wydarzenia z historii Zakładu mieszczącego się już wówczas we Wrocławiu.
Znak i karabin do ręki bierzem. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863–1864
WYSTAWA CZASOWA 25.04.2014–29.08.2014

Znak i karabin do ręki bierzem. Powstanie styczniowe i Rząd Narodowy 1863–1864

Wystawa, przygotowana w roku 150. rocznicę stracenia Romualda Traugutta i członków ostatniego powstańczego Rządu, ukazywała powstanie styczniowe nie tylko od strony działań militarnych, ale także poprzez wielopłaszczyznową działalność Rządu Narodowego.
Boje Lwowskie 1918–1919
WYSTAWA CZASOWA 04.02.2009–21.03.2009

Boje Lwowskie 1918–1919

Wystawa przypomniała wydarzenia, które rozegrały się 90 lat temu we Lwowie i w na ziemiach Galicji Wschodniej. Wojna, która rozgorzała na tych terenach toczyła się między odradzającym się Państwem Polskim, a budzącą się do niepodległości Ukrainą.
Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego
WYSTAWA CZASOWA 25.10.2007–09.12.2007

Początki Muzeum Lubomirskich – dary Józefa Maksymiliana Ossolińskiego i Henryka Lubomirskiego

Wystawa poświęcona początkom Muzeum wpisywała się w obchody roku jubileuszowego 190-lecia powstania Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Poprzedziły ją dwie inne prezentacje, mające miejsce we wrocławskiej siedzibie Ossolineum.
Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy
WYSTAWA CZASOWA 02.02.2007-01.04.2007

Lubomirscy linii przeworskiej. Arystokraci i kolekcjonerzy

Wystawa prezentowała magnacki ród Lubomirskich, zasłużonych dla Rzeczypospolitej dostojników, polityków, żołnierzy, a także znakomitych kolekcjonerów i mecenasów sztuki. Z linii przeworskiej rodu pochodził książę Henryk Lubomirski, który w roku 1823 podpisał umowę z Józefem Maksymilianem hrabią Ossolińskim.
Skarby historii Polski
Wystawa czasowa 26.02.2009–31.03.2009

Skarby historii Polski

Wystawa Skarby historii Polski – Zakład Narodowy im. Ossolińskich gościem Wiednia prezentowana była w Bibliotece Narodowej w Wiedniu w lutym i marcu 2009 roku.