Identyfikacja wizualna Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Zasady stosowania logotypów Ossolineum i jego oddziałów reguluje księga znaku. Zamieszczamy ją poniżej wraz z podstawowym zestawem logotypów w kolorze czarnym. Inne warianty logotypów są dostępne pod adresem logo@ossolineum.pl.

Księga znaku Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
Pionowy logotyp OSSOLINEUM
Pionowy logotyp ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH
Poziomy logotyp ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH
Pionowy logotyp MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH
Poziomy logotyp MUZEUM KSIĄŻĄT LUBOMIRSKICH
Pionowy logotyp BIBLIOTEKI OSSOLINEUM
Poziomy logotyp BIBLIOTEKI OSSOLINEUM
Pionowy logotyp WYDAWNICTWA OSSOLINEUM
Poziomy logotyp WYDAWNICTWA OSSOLINEUM
Pionowy logotyp MUZEUM PANA TADEUSZA
Poziomy logotyp MUZEUM PANA TADEUSZA
Logotypy PL i EN (wersja wektorowa) pozioma
Logotypy PL i EN (wersja wektorowa) pionowa