Projekty

Projekty Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

W skład Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wchodzą cztery oddziały. Niektóre projekty, jak na przykład Spotkania ossolińskie we Lwowie, Spotkania z książką i bez książki czy Rok Kopernika realizowane są przez sam Zakład, niektóre przez oddziały. Projekty oddziałów przedstawiamy na ich podstronach.