„Czasopismo Zakładu Narodowego
imienia Ossolińskich”

O „Czasopiśmie ZNiO”

„Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” jest rocznikiem naukowym, w którym ukazują się teksty omawiające zbiory Zakładu, jego historię i bieżącą działalność, a także zawierające opracowania rękopisów z ossolińskich kolekcji.

Na łamach „Czasopisma ZNiO” publikujemy także teksty niezwiązane bezpośrednio z Zakładem: artykuły literaturoznawcze i krytycznoliterackie, poświęcone ważnym zjawiskom dla polskiej historii, kultury i sztuki oraz prace z zakresu bibliologii i muzealnictwa.

Wydawcą czasopisma jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich, a można je nabyć za pośrednictwem księgarni internetowej Wydawnictwa Ossolineum. Periodyk ukazuje się w formie drukowanej, ale niektóre artykuły udostępniane są na stronach Zakłady w wersji elektronicznej na licencji CC BY-NC-ND 3.0.

Historia czasopisma w pigułce

Zakład Narodowy im. Ossolińskich zaczął wydawać czasopismo, ponieważ taka była wola jego założyciela, Józefa Maksymiliana hrabiego Ossolińskiego. Pierwsze zeszyty ukazały się w 1828 roku pod tytułem „Czasopism Naukowy Księgozbioru Publicznego imienia Ossolińskich”. W ciągu niemal dwustu lat historii tytuł zmieniał się kilkukrotnie (więcej o historii czasopisma na odrębnej stronie). Od roku 1992 ukazuje się rocznik naukowy pod tytułem „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”.