Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

O zbiorach ossolińskich

Zbiory Zakładu Narodowego im. Ossolińskich są bardzo różnorodne, bo różnorodne były kolekcje założycieli – hrabiego Ossolińskiego i księcia Lubomirskiego. Dzisiejsze zbiory ossolińskie składają się z książek, czasopism, rękopisów, dokumentów, starych druków, rysunków, rycin, obrazów, ekslibrisów, medali, monet, pieczęci, map i planów, plakatów, broszur, afiszy, zbiorów mikroformowych i cyfrowych. Przechowujemy je w dwu oddziałach – Bibliotece Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich. Biblioteka koncentruje się głównie na polskiej i słowiańskiej humanistyce. Muzeum na dziełach sztuki i pamiątkach historycznych. Zbiory ossolińskie na co dzień udostępniamy zapisanym czytelnikom na miejscu w ośmiu czytelniach (patrz niżej), czasowo prezentujemy na wystawach w muzeach i bibliotece.