Nagroda Jana
Nowaka-Jeziorańskiego

O nagrodzie

Nagroda ustanowiona w 2004 roku przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego i założone z jego inicjatywy w 2001 roku Kolegium Europy Wschodniej oraz miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Nagrodę otrzymuje co roku 4 czerwca osoba lub instytucja, której działalność realizuje „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”. Uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Pełna lista laureatów

 • 2004 (Polska) Tadeusz Mazowiecki – pierwszy premier III RP (1989–1991).
 • 2005 (USA) George H. W. Bush – 41. prezydent Stanów Zjednoczonych (1989–1993).
 • 2006 (Białoruś) Stanisław Szuszkiewicz – pierwszy przewodniczący Rady Najwyższej Białorusi.
 • 2007 (Francja) Jean-Marie Lustiger – kardynał, metropolita Paryża w latach 1981–2005.
 • 2008 (Rosja) Siergiej Kowaliow – działacz na rzecz obrony praw człowieka.
 • 2009 (Czechy) Václav Havel – ostatni prezydent Czechosłowacji (1989–1992) oraz pierwszy prezydent Czech (1993–2003).
 • 2010 (Polska) Leszek Balcerowicz – twórca polskiej reformy gospodarczej, minister finansów w latach 1989–1991 i 1997–2000, prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 2001–2007.
 • 2011 (Polska) Jerzy Koźmiński – prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
 • 2012 (Litwa) Valdas Adamkus – prezydent Litwy w latach 1998–2003 i 2004–2009.
 • 2013 (Polska) Instytut Literacki „Kultura” – powołany w 1946 roku w Paryżu przez Jerzego Giedroycia.
 • 2014 (USA) Zbigniew Brzeziński – w latach 1977–1981 doradca prezydenta Cartera ds. bezpieczeństwa narodowego USA.
 • 2015 (Litwa) Tomas Venclova – tłumacz polskiej poezji na język litewski.
 • 2016 (Ukraina) Borys Gudziak – biskup, twórca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.
 • 2017 (Polska) kardynał Henryk Gulbinowicz – były metropolita archidiecezji wrocławskiej.
 • 2018 (Izrael) Szewach Weiss  – były ambasador Izraela w Warszawie, promotor współpracy Polaków i Żydów.
 • 2019 (Niemcy) Joachim Gauck – prezydent Republiki Federalnej Niemiec w latach 2012–2017.
 • 2020 (Polska) Hanna Suchocka – w latach 1992–1993 Prezes Rady Ministrów, w latach 1997–2000 minister sprawiedliwości i prokurator generalny, w latach 2001–2013 ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej oraz Zakonie Maltańskim
 • 2021 (Białoruś) Swietłana Cichanouska, Maryja Kalesnikawa i Wołha Kawalkowa – walczące o demokratyczne standardy na Białorusi.
 • 2022 (Rosja) Międzynarodowe Stowarzyszenie Historyczno-Oświatowe, Dobroczynne i Obrony Praw Człowieka „Memoriał”.
 • 2023 (Ukraina) Andrij Deszczycia, były ambasador Ukrainy w Polsce.
 • 2024 (Hiszpania) Javier Solana, były sekretarz generalny NATO.